τυφόω


τυφόω
делаю гордым

Ancient Greek-Russian simple. 2014.

Смотреть что такое "τυφόω" в других словарях:

 • τυφῶν — τῡφῶν , Τυφώς Typhoëus masc gen pl (attic epic ionic) τύφη reed mace fem gen pl τῡφῶν , τυφόω delude pres part act masc voc sg (doric aeolic) τῡφῶν , τυφόω delude pres part act neut nom/voc/acc sg (doric aeolic) τῡφῶν , τυφόω delude pres part …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τετυφωμένα — τετῡφωμένα , τυφόω delude perf part mp neut nom/voc/acc pl τετῡφωμένᾱ , τυφόω delude perf part mp fem nom/voc/acc dual τετῡφωμένᾱ , τυφόω delude perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τετύφωσθε — τετύ̱φωσθε , τυφόω delude perf imperat mp 2nd pl τετύ̱φωσθε , τυφόω delude perf ind mp 2nd pl τετύ̱φωσθε , τυφόω delude plup ind mp 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τυφοῦσθε — τῡφοῦσθε , τυφόω delude pres imperat mp 2nd pl τῡφοῦσθε , τυφόω delude pres ind mp 2nd pl τῡφοῦσθε , τυφόω delude imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τυφῶσι — τύφω raise a smoke aor subj pass 3rd pl (attic epic doric) τύπτω beat aor subj pass 3rd pl (attic epic doric) τῡφῶσι , τυφόω delude pres subj mp 2nd sg (epic) τῡφῶσι , τυφόω delude pres subj act 3rd pl τῡφῶσι , τυφόω delude pres subj act 3rd… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐκτετυφωμένα — ἐκτετῡφωμένα , ἐκ τυφόω delude perf part mp neut nom/voc/acc pl ἐκτετῡφωμένᾱ , ἐκ τυφόω delude perf part mp fem nom/voc/acc dual ἐκτετῡφωμένᾱ , ἐκ τυφόω delude perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τετυφωμένας — τετῡφωμένᾱς , τυφόω delude perf part mp fem acc pl τετῡφωμένᾱς , τυφόω delude perf part mp fem gen sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τετυφωμένον — τετῡφωμένον , τυφόω delude perf part mp masc acc sg τετῡφωμένον , τυφόω delude perf part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τετυφωμένων — τετῡφωμένων , τυφόω delude perf part mp fem gen pl τετῡφωμένων , τυφόω delude perf part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τετυφώμεθα — τετῡφώμεθα , τυφόω delude perf ind mp 1st pl τετῡφώμεθα , τυφόω delude plup ind mp 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τυφουμένων — τῡφουμένων , τυφόω delude pres part mp fem gen pl τῡφουμένων , τυφόω delude pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)